e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavná stránkaKošík a objednávkaO násReklamačný poriadokAko nakupovaťObchodné podmienkyKontakt
Kategórie
e-shop zdarma Doplnky a náhradné diely
e-shop zdarma Bicykle BMX
e-shop zdarma Bicykle Dirt
e-shop zdarma Crossové bicykle
e-shop zdarma Detské bicykle
e-shop zdarma Elektro bicykle
e-shop zdarma horské bicykle MTB 26
e-shop zdarma horské bicykle MTB 27,5
e-shop zdarma horské bicykle MTB 29
e-shop zdarma horské MTB Dámske bicykle
e-shop zdarma Kolobežky a e-kolobežky
e-shop zdarma mestské City bikes
e-shop zdarma Odrážadlá Trojkolky
e-shop zdarma S H I MA N O komponenty
e-shop zdarma Trekingové bicykle
Vyberte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:
e-shop zdarma

Záručné podmienky a postup pri reklamácii tovaru

 

1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

 

2. Predávajúci je MS LUSTRANS, s.r.o., Sídlisko 1289/19, 044 14 Čaňa, zastúpená konateľom Ľubomírom Strachanom, IČO: 43900062, DIČ: 2022541213, IČ DPH: SK2022541213, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č.:21265/V 

 3. Kupujúci je koncový zákazník, ktorý si objednal tovar, svojou objednávkou potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a odoslaním objednávky súhlasí s týmito podmienkami.

 

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom:

 

1. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, uveďte názov reklamovaného tovaru, popis zistenej závady, číslo a dátum vystavenia kúpneho dokladu.

 

2. Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu: MS LUSTRANS, s.r.o., Sídlisko 1289/19, 044 14 Čaňa.  Nezabudnite dôkladne očistiť reklamovaný tovar, hlavne použitý bicykel. Bicykel nikdy nečistite vysokotlakovým zariadením - vapkou. Ak zasielate tovar prepravnou spoločnosťou, dbajte na dôkladné zabalenie tovaru, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Priložte sprievodný list s popisom závady, doklad o nákupe a záručný list. Nezabudnite uviesť Vašu adresu a telefónne číslo.

 

3.Záručná lehota je stanovená zákonom - 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim od dodávateľa. Spolu s tovarom obdržíte kúpny doklad a potvrdený záručný list. Tieto doklady je potrebné zaslať k nám spolu s reklamovaným tovarom. V záručnej lehote budú všetky reklamované výrobné chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Našou snahou je obmedziť závady na minimum, to znamená, že dodávame kvalitný tovar - cyklistické doplnky a náhradné diely, bicykle sú v našej firme zmontované skúsenými odborníkmi a pripravené na jazdu. Spolu s dodaným bicyklom obdržíte pokyny a odporúčania na údržbu a správne používanie zakúpeného tovaru, aby Vám slúžil k Vašej spokojnosti pri športovaní.

Alternatívne riešenie sporov

Urobíme všetko pre to, aby sme reklamáciu alebo nedorozumenie vyriešili v čo najkratšom čase a k  spokojnosti zákazníka. Pri nákupe cez náš e-shop máte v prípade problému možnosť využiť inštitút alternatívneho riešenia sporov.

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (náša e-mailová adresa: bicykle.lust@gmail.com), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil vaše práva.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

 

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Odstúpiť od zmluvy môže zákazník do 14 dní od zakúpenia tovaru. V prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy, napíšte nám list v takejto podobe. 

Adresát: MS LUSTRANS, sro, Sídlisko 19, 04414 Čaňa

e-mailová adresa: bicykle.lust@gmail.com 

  1. Týmto Vám oznamujeme, že odstupujeme od zmluvy na tento zakúpený tovar zakúpený elektronicky   

  1. Dátum dodania tovaru: 

  2. Vaše meno a priezvisko, adresu, emailový a telefónny kontakt, číslo bankového účtu a IBAN, aby sme vám mohli vrátiť peniaze za vrátený tovar.

 

 34625 návštevníkov


Chcem vlastný eshop-zdarma!         Copyright (c) 2008 eshop-zdarma.sk, všetky práva vyhradené